Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Publikacje w 1989 roku

Skopal A., Mikolajewski M., Biernikowicz R.
Mikolajewska J., Mikolajewski M., Kenyon S. J.
Tomov T., Bellas Y., Dapergolas A., Kontizas E., Kontizas M.
Tomov T., Dapergolas A., Bellas J., Kontizas E., Schmeer P., Pereira A.
Westerlund B. E., Krelowski J.
Marecki A., Grudzińska S., Krygier B.
Strobel A.
Krelowski Jacek, Wegner Walter