Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Publikacje w 1990 roku

Krichbaum T. P., Witzel A., Booth R. S., Kus A. J., Ronnang B. O., Witzel A., Graham D. A., Pauliny-Toth I. I. K., Quirrenbach A., Hummel C. A., i 15 współautor(ów)
Papaj J., Wegner W., Krelowski J.
Mikolajewski M., Mikolajewska J., Khudiakova T. N.
Tomov T., Kolev D., Zamanov R., Georgiev L., Antov A.
Borkowski Kazimierz M.
Tomov T., Zamanov R., Antov A., Georgiev L.
Borkowski Kazimierz M.
Gozdziewski Krzysztof, Maciejewski Andrzej J.
Krelowski Jacek, Papaj Jacek, Wegner Walter
Kus A. J., Et Al.
Kus A. J., Wilkinson P. N., Pearson T. J., Readhead A. C. S.
Usowicz J. B.
Mikolajewski M., Mikolajewska I., Tomov T.
Krelowski Jacek, Papaj Jacek
Wegner W., Papaj J., Krełowski J.
Strobel A.
Mikolajewski M., Mikolajewska J., Tomov T., Kulesza B., Szczerba R.