Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Publikacje w 1994 roku

Lobel A., De Jager C., Nieuwenhuijzen H., Smolinski J., Gesicki K.
Szymczak M., Le Squeren A. M., Sivagnanam P., Tran Minh F., Fournier A.
Szymczak M., Engels D.
Niedzielski A., Rochowicz K.
Czerny B., Mikołajewska J., Mikołajewski M.
Kuczawska E., Mikołajewski M.
Krełowski Jacek, Sneden Christopher
Gawrońska G., Usowicz J. B.
Mikołajewski M., Rumiński K., Wikierski B., Kulesza B.
Wegner Walter, Snow Theodore P., Sneden C., Krelowski Jacek
Szczerba Richard, Krelowski J., Walker G. A. H., Kennelly E. T., Sneden C., Volk Kevin, Hill G.
Borkowski K. M.
Munari U., Tomov T. V., Antonov A., Passuello R., Sostero G., Lepardo A., Dalmeri I.
Gozdziewski Krzysztof, Maciejewski Andrzej J., Stooke Philip J.
Hanasz M., Chiba M.
Gawronska Grazyna, Borkowski Kazimierz M., Usowicz Jerzy B.
Krelowski J., Sneden C.
Tomov T., Kolev D., Michalitsianos A. G., Mikolajewski M., Sonneborg S. N., Maran S. P., Oliversen R. J., Sonneborg G.