Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Publikacje w 1996 roku

Borkowski K. M.
Georgiev L., Barba R., Koenigsberger G., Tomov T.
Mikolajewski M., Tomov T. V., Kolev D., Leedjarv L.
Matveenko L. I., Pauliny-Toth I. I. K., Baath L. B., Graham D. A., Sherwood W. A., Kus A. J.
Tomov T., Kolev D.
Zhekov S. A., Hunt L. K., Tomov T., Gennari S.
Gesicki Krzysztof, Acker Agnès
Munari U., Yudin B. F., Kolotilov E. A., Tomov T. V.
Tomov T., Kolev D., Ivanov M., Antov A., Jones A., Mikolajewski M., Lepardo A., Passuello R., Saccavino S., Sostero G., i 4 współautor(ów)
Tateyama Claudio E., Inoue Makoto, Krichbaum Thomas P., Baath Lars B., Kameno Seiji, Rogers Alan E. E., Alberdi Antonio, Backer Don C., Bartel Norbert, Booth Roy S., i 25 współautor(ów), w tym z CA, Kus Andrzej J.
Wessolowski U., Niedzielski A.
Borkowski Kazimierz M.
Gawronska G., Borkowski K. M.