Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dynamika układów planetarnych

Aktualnie prowadzone badania naukowe

Grupy badawcze