Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Magnetohydrodynamika

Aktualnie prowadzone badania naukowe

Instrumenty

Projekty

Grupy badawcze