Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Mechanika nieba

Aktualnie prowadzone badania naukowe

Instrumenty

Projekty

Grupy badawcze
Pracownicy i doktoranci