Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Anna Bartkiewicz

Prawdziwa nazwa