Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

mgr Emilia Nowakowska

Prawdziwa nazwa